Елфката в търсене на еликсира на безсмъртието

Имало много деца, които искали да помогнат и да намерят решение за нещастието на елфката. Досега имало само един съществуващ портал, ала никой не знаел дали има и друг, и дали той води до елфския свят. По-възможно било решението с еликсира на безсмъртието. За него трябвало една специална билка, която не била срещана досега повече от 4 пъти по целия свят.

Елфката, която била извикала деца с какви ли не идеи, им разказала:

– Мили деца, благодаря, че искате да ми помогнете! Специалният еликсир на безсмъртието рядко е успешен. Това е, защото в него трябва да се добави една специална билка, която се намира много на север. Порталът също може да се отключи, но за това има специален ключ, който се намира на дъното на океана. Вашата мисия е да го намерите. Детето, което успее да донесе поне едно от двете неща – или ключа или билката – ще бъде възнаградено с нещо специално!

И така всички деца тръгнали да търсят незнайните продукти. Имало едно дете от много бедно семейство, което потеглило на север. Вървяло, вървяло и стигнало до една река. До нея имало един вълк.

– Накъде скиташ ти? – зачудил се вълкът.

– Аз търся ключът за портала на великата елфка или вълшебната билка за нейния еликсир на безсмъртието. Ти, Вълчо, знаеш ли за нещо такова?

– Бре, аз съм чувал за тази елфка и нейния специален еликсир на безсмъртието, ала за портала никой човек досега нищо не ми е споменавал. Билката е много наблизо само трябва да се продължи по тази пътека. Ама до нея има една много опасна река. Великият крокодил, пазител на реката, може да те глътне като нищо! – обяснил той на детето.

– Блааодаря, Вълчо! Ще успея да прекося реката, каквото ще да става! – казало детето уверено.

И така тръгнало детето да върви по пътеката и стигнало до опасната река. Там крокодилът се показал, вече готов да изяде детето. Но сиромахчето вече имало план. То сложило голям камък между краката си, хванало се за въжето и щом се залюляло и стигнало до другата страна на реката, пуснало камъка в устата на крокодила. Той се скрил и повече не се показал. Щом детето отишло от другата страна, чудо се показало пред него. Имало цяла полянка покрита със специалната билка за еликсира. Детето взело огромно количество от нея, толкова, колкото можело да носи със себе си.

Като се върнало беднячето и разказало всичко на елфката, тя много се зарадвала и му дала цяла торба с безценни камъни. Така сиромашкото дете и семейството му станали богати, а елфката направила еликсира на безсмъртието, ползвайки специалната билка и заживяла завинаги в истинския свят, помагайки на хората.
Коментари:

Вашият коментар