Величествената Пазителка на гората

Когато децата растат и съзнанието им става все по-зряло, те са все по-готови да поемат отговорност за отпечатъка, който оставят на Земята под тях!

А ние, родителите, сме Тук да ги водим и пазим!

Както и да ги насърчаваме да поемат в новата посока.Посока крайно наложителна Сега!

Приказката се посвещава на Ави и приятелите му ✨




Коментари:

Вашият коментар