Чуждите мъки

Чуждите мъки забрави, 

по горската пътека тръгни 

и малко се разходи.

Мигом усети тъгата как се топи

и с каква радост ще се твори.

 

8.05.2022 година
Коментари:

Вашият коментар