Рисунка, посветена на Левски

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Жечка Христова

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Награда на журито – тя ще бъде определена от експертно жури ( художници и педагози) на „Вашата приказка“ в състав:

Жечка Христова

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Награда на публиката – тя ще бъде определена от броя споделяния на вашето произведение във Фейсбук.

Награда на журито – тя ще бъде определена от експертно жури ( художници и педагози) на „Вашата приказка“ в състав:

Жечка Христова

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Ще бъдат присъдени две големи награди!

Награда на публиката – тя ще бъде определена от броя споделяния на вашето произведение във Фейсбук.

Награда на журито – тя ще бъде определена от експертно жури ( художници и педагози) на „Вашата приказка“ в състав:

Жечка Христова

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

В 4 възрастови категории:

Ученици 1-4 клас

Ученици 5-7 клас

Ученици 8-12 клас

Деца 5-7 години

Ще бъдат присъдени две големи награди!

Награда на публиката – тя ще бъде определена от броя споделяния на вашето произведение във Фейсбук.

Награда на журито – тя ще бъде определена от експертно жури ( художници и педагози) на „Вашата приказка“ в състав:

Жечка Христова

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!

Рисунка, посветена на Левски!

Приветстваме младите творци да нарисуват сцена от живота или дейността на Левски, която искрено ги е докоснала и вдъхновила!

Ако има тих и свещен начин да разкажеш от Сърце своята Истина, то рисуването е един от тези начини!

В 4 възрастови категории:

Ученици 1-4 клас

Ученици 5-7 клас

Ученици 8-12 клас

Деца 5-7 години

Ще бъдат присъдени две големи награди!

Награда на публиката – тя ще бъде определена от броя споделяния на вашето произведение във Фейсбук.

Награда на журито – тя ще бъде определена от експертно жури ( художници и педагози) на „Вашата приказка“ в състав:

Жечка Христова

Теодора Скорчева-Хараланова

Миряна Койнова

Стоилка Копаранова

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

22.03.2022г., 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

След 22.02.2022г. десет от рисунките, участващи в конкурса (по избор на журито), трябва да бъдат изпратени в оригинал на адрес: гр. Варна, ул. „ген. Цимерман“ 54, ет. 5. Авторите на рисунките, които трябва да бъдат изпратени в оригинал, ще бъдат уведомени по имейл.

За да качите вашите рисунки в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите рисунката от „Добавяне на файл“, напишете името на участника и по желание град, година под рисунката и от подменюто изберете категория „Рисунки“.

4. Натиснете бутона „Заглавно изображение“ и добавете от компютъра си същата рисунка – така вашата рисунка ще се показва и най-отгоре на страницата.

Пожелаваме на всички успех!
Коментари:

Вашият коментар