Автор: Ивана Марианова Върванова 9 години от Димитровград ОУ” Алеко Константиново”