Скокът на Васил Левски


Скокът на Васил Левски, откъдето получава прозвището му

Юнон 7 години – София