Приказно училище – специален гост на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, София-град


Голямо признание! Признание и най-вече история! Много истории! Истории за много работа, за безсънни нощи, за усилия, за сълзи, за усмивки, за отдаденост на това да си майка… Историята за това как да постигнеш невъзможното с помощта на Любовта в родителските сърца! И да открием блясъка в детските очи…

Благодарим!!!

Днес пристигна този мейл от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в град София. “Приказно училище” ще участва отново в този социален проект като доброволец, за да подпомогне на институцията на РЦПППО в подкрепа на всички Деца в София. Това за нас е чест и естествен дълг към БЪДЕЩЕТО НА България!

За “Приказно училище” винаги ще бъде мисия подпомагането на интегрирането и развитието на личността спрямо потребностите чрез използването на иновативен холистичен подход в работата ни с деца със Специални образователни потребности.

Повече за събитията на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, София-град можете да следите и на техния сайт:

www.rcsf.bg