“Приказно Училище” е мост


“ПРИКАЗНО УЧИЛИЩЕ” Е МОСТ!

Мост между Науката и Изкуството – квантова физика и силата на притчите.

Всичко, което предишните поколения са постигнали в областта на науката е толкова необятно, че едва ли ще стигне един човешки живот да бъде изследвано и запаметено от един индивид, но точно тук на помощ ни идват притчите и приказките! От хилядолетия Учителите използват този метод за синтез на знания и метафорично предаване на факти като слушателите получават концентрирана есенция на достигнатия опит достъпно и ефективно.

Мост между Семейството и Училището. 

Това, което родителите са посели във физическото тяло на детето си (като сила, издръжливост, концентрация, благородство и търпение), Училището може да доизгради или трансформира (ако е нужно) чрез участието на поне един специалист, който знае как да постигне това. Нашата работа е да обучим такива специалисти!

Мост между малките и големите.

Когато в семейството се породи напрежение поради различни причини и двете страни трябва да са в състояние да проведат качествен диалог. И ако децата са малки, на помощ идват правилните приказки и метафори, с които родителите спокойно и адекватно да илюстрират своята гледна точка и причините да настояват за правотата си! “Приказно Училище” създава приказките си така, че да бъдат полезни в укрепването на доверието и сътрудничеството между поколенията.

Мост между ученето и забавлението.

Когато си дете, нуждата от игра, движение и предизвикателства е толкова Важна за емоционалното и менталното развитие, колкото нуждата от храна и сън за за физическото тяло. Затова ние от “Приказно Училище” създаваме своите проекти като осигуряваме пространство на децата да учат чрез интересни теми за игра! Преживявайки физическо движение, децата подхранват мускулите си, които в крайна сметка са пряко свързани с любопитството и откривателския дух! А когато порастваме те се превръщат в творчески подход към живота и естествено преминаване през житейските приключения!

Мост между старото и новото.

Светът, в който ние, големите, сме пораснали, никога вече няма да се върне, а бъдещият свят на децата ни не подлежи на нашия контрол, затова ние приемаме всички добри практики от миналото като ги адаптираме за сегашните условия. С тяхна помощ изграждаме Силни, Здрави и Любящи личности, които са в състояние да ръководят живота си, а не просто да “издържат” на непредвидените ситуации в бъдещето! Хора, които могат да превърнат трудностите в свой ресурс за израстване, са най-успешните хора!.Така ние учим на практика какво е да си гъвкав, адаптивен и находчив. За нас това са задължителни качества за Успешен старт на младите хора, за които поемаме отговорност!

Мост между автентичност и принадлежност.

Най-трудно за всички, тръгнали по пътя на самоусъвършенстването, е да се променят в посоката, която лично са почувствали за “своя”, докато поддържат взаимоотношения със “Стария си свят” от лоялност. Тази екзистенциална криза започва в мига, в който детето започне да осъзнава своите нужди като различни от тези на средата, в която расте – семейство, училище, спортен клуб. Това може да донесе много силен стрес и на двете страни. Това е най-критичният момент в комуникацията, когато детето може да се почувства толкова самотно, че да не прецени правилно “новата среда, в която влиза” в нуждата си от бунт. “Приказно Училище” подготвя специалисти, които да преведат детето през процеса на израстване с мекота, разбиране и правилно насочване на гледната точка, за да се превърне в здрав и отговорен възрастен, който цени общността, в която е израснал и осъзнавайки своите нужди, доизгражда системата, в която се развива.

МОСТ МЕЖДУ МАТЕРИАЛНОТО И ДУХОВНОТО.

Познавайки структурата на функциониране на човешкото същество, ние знаем и стъпките, по които най-често имаме нужда от подкрепа като родители и деца. 

Важи са умението да видим истинския талант в едно дете и обучението на възрастните в това как да го подкрепят за най-бързо и ярко разцъфване на дарбите му. Защото там, където старото вижда проблем, ние виждаме потенциала на Дарбата!

Там, където думите свършват, започва изкуството!

Провокираме самостоятелност, смелост и вяра в самите себе си чрез нашите проекти за  деца от цял свят. Нашият специалитет са Вдъхновението и Птичият поглед отвисоко към Света!

Любовта на Майките е достатъчна да създаде гений и да събуди цяло Вълшебство. Тук сме, за да ви го напомним!