Приказка за новото време


Имало едно време едни деца, които не знаели какво значи страх!

Те живеели задружно и весело, а и знаели как да се наслаждават на малките работи.

Докато един ден…

Всеки от вас може да довърши приказката.