Нека


Нека сърцата ни се докоснат.

Нека душите ни се видят и затанцуват своя безкраен танц.

Нека любовта ни запламти в звездната нощ.

 

Михаил Тодоров, 12.01.2022 година