Наградени в конкурса на Вашата приказка “Левски”


Награда определена от експертно жури художници и педагози в състав:
Жечка Христова
Теодора Скорчева-Хараланова
Миряна Койнова
Стоилка Копаранова

Победител с най-много споделяния на своята рисунка е:

Николай Ненов

От 5-7 години журито присъжда 3 поощрителни награди:

Даниела Миразчийска

Юнон 

Зорница Георгиева

8-10 години нашите победители в конкурса са:

Борис Иванов 10г.

Максим Жеков 9г.

София Иванова 10г.

Поощрителни награди:

Адриан Стефанов 9г.

Виктор Петров 9г.

11-14г. Награди печелят:

Стефания Димитрова 12г.

Михаела Керчева 12г.

Петя Димитрова 11г.

Според журито най добрите рисунки в категория 14-18 години са:

Катерина Кацарова 18г.

Веселин Славков

Нафие Жафаар

Поощрителна награда

Онур Салъф 14г.