Момчето, което не срещна орела


Всичко, което ще чуете в тази приказка, се случва спонтанно и естествено, непланирано и чудодейно!

Елате с нас край лагерния огън!