Магическата гора


“Магическата гора” е филм на децата от “Приказна горска ваканция, 2022 г.”

Приказна Горска ваканция е създадена за деца между 7 и 16 години и се провежда в село Махалници – земя на Силата – Жива Земя в Еленски Балкан с прекрасната домакиня Толиана Трифонова.