Любовта в мойте очи


Моето семейство е прекрасно,

въпреки че аз държа се с тях ужасно.

Мама прави ми закуска,

а пък тате изпраща ме с целувка.

Приятелите ми са истински игриви 

и всички сме толкова бъбриви.

Не обичаме да се разделяме,

но всяко нещо си споделяме.

Животът ми сега е като песен, но знам,

че занапред няма да е все тъй лесен,

ала щом има хора, които са до мен,

значи ще премина през всеки проблем.