Конкурс “Силата, която ни пази – Силата на България”


Конкурс

Разказ, есе, стихотворение, аудио приказка, рисунка, песен на тема:

СИЛАТА, КОЯТО НИ ПАЗИ!

    Как тази Сила се проявява чрез нас?

Това е същата Онази сила –

на Земята ни,

на кръвта ни,

на предците ни,

на нашите герои!

Как вие я усещате в Живота си?

Точно Ти как си свързан с нея?

Как я поддържаш в себе си?

В произведението може да бъде засегната една от всички гореспоменати теми (по избор).

Произведенията могат да бъдат в свободен стил до 5 страници!

Основното изискване е да бъдат написани с вдъхновение и искреност!

В няколко възрастови групи:

ученици 1-4 клас

Ученици 5-7 клас

Ученици 8-12 клас

Ще бъдат присъдени две награди за всяка група

1-Награда на публиката – тя ще бъде определена от броя споделяния на вашето произведение във Фейсбук.

2-Награда на журито – тя ще бъде определена от литературното жури на “Вашата приказка” в състав:

Павлина Косева – начален учител в столичното училище “Иван Вазов”

Надежда Тодорова – създател на платформата “Вашата Приказка”

Ана Добарова – редактор на издателство “Приказно училище”

Начало на конкурса: 2.02.2022г.

Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса:

15.05.2022г. , 12:00ч. на обяд

Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 24.05.2022г. тук на сайта на “Вашата приказка”.

За да качите вашите творби в платформата на Вашата приказка, са нужни само няколко стъпки:

1. Да влезете на www.prikazka.online

2. Да изберете бутона „Разкажи“ и да си създадете профил (ако участват няколко деца от едно училище класния може да създаде общ профил за “неговите деца”

3. След като създадете своя профил, отново да изберете „Разкажи“ (приказка) и да попълните формата, която ви се отваря като качите вашето есе/разказ/стихотворение на съответното място и от подменюто изберете категория „Приказки“ или “Рисунки”, “Музика”, “Поезия” областа , в която ще се представите! Ще се радваме, ако напишете под текста име, години, град на участника.

4. Натиснете бутона “Заглавно изображение” и добавете от вашия компютър изображение по желание, което ще се показва най-отгоре на страницата с вашето произведение.

Пожелаваме на всички успех!