Интерактивно представление “Огледалото” по времето на СъБудизма


Когато Живота предложи  ти Сцена!
…И публика дивна
и музиканти чакащи те в Нея..!

Когато да се срещнете за пръв път…
Е сякаш били сте в един дом до вчера

Когато Приятелите наоколо правят ти Път, 
за да тръгнете Заедно от навътре в…отвъд
И всичко е истинско даже отвън…
Тез снимки показват ви,че това не е сън!