Душевни вярвания и обреди


Седели двама млади, на пейката, пред портата на една стара дървена къща, тя била омазана със кирпич _те си говорели за старите вярвания и обичаи, а къщата била на внучката на баба Мара , Юлия, как едно време биели масло, в едно старо българско хаванче, тъчели на стан и ходели на седенки, как всичко било по лесно и хората имали култура и морал. И т. Н. Продължава.