Град


Град – сив, студен и мрачен.

Град – неосъзнат, спящ и мълчалив.

Град, пълен с тайни и хора с маски, показващи това, което не са.

Град от духове, бродещи с усмивки илюзорни.

Град, наситен с мъки и лъжи!

 

18.03.2022 година