Вълшебният дракон


Тази приказка се роди през първата вечер на “Приказна горска ваканция” в “Земя на Силата”.

Децата уж си бяха легнали в палатките след първата приказка… 

Но полека някои от тях се върнаха край тишината на огъня с одеалце или пък без…

Приютиха се като птиченца, едно до друго.

Споделиха завивките си като братя, въпреки че се виждаха за пръв път днес!

Сърцето ми е изпълнено с топлина и благодарност от този момент!

Благодаря ви, деца!

Благодаря на Толиана и Милен за смелостта да случват всичко това!