Величествената Пазителка на гората


Когато децата растат и съзнанието им става все по зряло….са все по-готови да поемат отговорност за отпечатъка, който оставят на Земята под тях!

А ние родителите сме Тук да ги водим и пазим!

Както и да ги насърчаваме да поемат в новата посока, посока крайно наложителна Сега!

Приказката се посвещава на Ави и приятелите му ✨